พิธีถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2556

โดยสมาชิกราชสกุล

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 08:00 น.

ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ (เชิงสะพานพุทธฯ)

 

 

 

    

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\