พิธีถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2557

โดยสมาชิกราชสกุล

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 08:00 น.

ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ (เชิงสะพานพุทธฯ)