พิธีถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2558

โดยสมาชิกราชสกุล

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 08:00 น.

ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ (เชิงสะพานพุทธฯ)