พิธีถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2554

โดยสมาชิกราชสกุล

วันพุธที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 08:00 น.

ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ (เชิงสะพานพุทธฯ)