ภาพบรรยากาศงานทำบุญมูลนิธิอิศรางกูร

ณ.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554