ภาพบรรยากาศงานทำบุญมูลนิธิอิศรางกูร

ณ.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556