ภาพบรรยากาศงานทำบุญมูลนิธิอิศรางกูร

ณ.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557