ภาพบรรยากาศงานทำบุญราชสกุล อิศรางกูร

ณ.วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

   

  

 

  

 

 

 

n