ภาพบรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจอุทิศแด่บรรพบุรุษราชสกุลอิศรางกูร

 ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

 ณ.วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ