ราชนิกูลอิศรางกูร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

19-3-2558 17-22-58.jpg  19-3-2558 17-24-28.jpg  19-3-2558 17-20-19.jpg

 

    19-3-2558 17-26-45.jpg  19-3-2558 17-25-34.jpg

S__21659664.jpg   S__21659669.jpg

 

19-3-2558 17-29-51.jpg 

 

19-3-2558 17-31-54.jpg

 

19-3-2558 17-41-22.jpg

 

19-3-2558 17-39-23.jpg

S__21659668.jpg

 

19-3-2558 17-36-37.jpg 19-3-2558 17-37-23.jpg 19-3-2558 17-37-57.jpg

 

  19-3-2558 17-35-55.jpg  19-3-2558 17-36-12.jpg

19-3-2558 17-38-43.jpg

S__21659670.jpg  S__21659666.jpg

 

19-3-2558 17-39-05.jpg  19-3-2558 17-42-47.jpg  19-3-2558 17-37-03.jpg

 

19-3-2558 17-42-06.jpg

19-3-2558 17-42-24.jpg

 

19-3-2558 17-41-46.jpg

 

19-3-2558 17-30-44.jpg

 

19-3-2558 17-28-29.jpg

 

19-3-2558 17-33-50.jpg  19-3-2558 17-40-22.jpg