นิทรรศน์รัตนโกสินทร์...พิพิธภัณฑ์แห่งความร่วมสมัย

 

 

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2554 เวลา 9:00 น. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยให้การรับรองสมาชิกราชสกุลอิศรางกูรและพาชมหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อมีโอกาสได้เข้าไปเที่ยวชมก็ทำเอารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความกับการเทคนิคการนำเสนอรูปแบบใหม่ด้วยการใช้เทคนิคสื่อผสมเหมือนจริงที่นำมาประยุกต์เพื่อใช้นำเสนอในอาคารดังกล่าวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ผ่านห้องจัดแสดงถึง 3 ชั้น 7 โซน ผ่านเทคโนโลยีมุมมองแบบ 360 องศา ที่สร้างให้บรรยากาศรอบตัวเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ เมื่อ 200 ปีก่อน แถมในบางห้องยังมีการนำนำเสนอแบบ 4 มิติ มีไอน้ำฉีดพรมลงมาจริงๆ ให้เย็นฉ่ำไปตามๆ กัน หรือบางห้องมีการถ่ายรูปใบหน้าของผู้ชมและนำไปประกอบ Presentation และ Interactive อีกมากมาย อาคารดังกล่าวนั้นเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้บูรณะตกแต่งภายในตัวอาคารเก่าที่หมดสัญญาเช่าแล้วให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงถนนราชดำเนินเพื่อทำให้เป็นดัง “ฌองเอลิเซ่เมืองไทย” ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นความเป็นมาของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีนโยบายที่จะปรับปรุงอาคารบริเวณถนนราชดำเนินกลางที่หมดสัญญาเช่าให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้มีความสูง 4 ชั้น นอกจากจะมีพื้นที่กิจกรรมดังกล่าวแล้วบริเวณชั้น 1-3 ด้านบนสุดจะเป็นจุดชมทิวทัศน์มุมสูงมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลที่มีชื่อว่า “รัตนโกสินทร์ สกาย วิว” ซึ่งจะได้เห็นถนนราชดำเนินและอาคารสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ ภูเขาทอง โลหะปราสาท ในมุมมองอันสวยงามที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน สามารถถ่ายรูปโดยมีฉากหลังเป็นโลหะปราสาทในมุมที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานคร และนอกจากนี้ยังมี ห้องสมุดที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ให้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 300 ตรม.เพื่อสำหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการใช้จัดกิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม:   www.nitasrattanakosin.com